Aanmelding voor de LeeuwenHardloop is gestart

Geef je snel op en draag bij aan een prachtig goed doel

 

“De LeeuwenHardloop”

 

Sponsorloop voor de jeugd

 

Datum                        Zondag 3 september 2017

Aanvang                    13.30 uur (registratie)

Prijsuitreiking          16.30 uur gevolgd door BBQ

Locatie                       De Diepput: HVV/HCC

Wie                             HVV/HCC jeugdleden, broers en zussen

 

Beste ouders/kinderen,

 

Namens de Stichting Leeuwenhart organiseert de commissie LeeuwenHardloop dit jaar voor het eerst “De LeeuwenHardloop”. Deze sponsorloop voor de jeugd is bedoeld voor het ophalen van een bedrag voor een goed doel. Dit jaar is gekozen voor KIKA (zie www.actievoorkika.nl/leeuwenhardloop en www.kika.nl). Deze loop is voor alle jeugdleden van HVV/HCC, maar ook voor jongere of oudere broers/zussen.

 

Het is de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk rondes lopen die gesponsord worden door minimaal 2 sponsoren via familie/vrienden. Via het bijgaande formulier (LeeuwenHardloop sponsorformulier.pdf) kunnen de gegevens ingevuld worden en ingeleverd worden op de dag zelf bij de organisatie, waarna de stempelkaart wordt gegeven. Het sponsorbedrag per ronde bedraagt minimaal € 2.

Een ronde is ongeveer 500 meter (1e veld); inschatting is dat er minimaal 3 rondes worden gelopen bij de jongste jeugd. Bij de oudere jeugd verwachten we meer ronden! D.m.v. de stempelkaart zullen de gelopen rondes worden bijgehouden. Ook is het mogelijk met een team deel te nemen, waarbij wij wel graag het aantal en de namen van de lopers willen weten.

Het opgehaalde bedrag kan je op de dag pinnen of gepast betalen.

Voor de start vindt er een gezamenlijke warm-up plaats onder professionele begeleiding. Elke leeftijdscategorie heeft een eigen kleur en starttijd:

-           13-18 jaar, starttijd 14.30       (groen)

-           9-12 jaar, starttijd 14.45         (rood)

-           6-8 jaar, starttijd 15.00           (geel)

Er zijn leuke prijzen te winnen voor oa. de leukste outfit, de meeste rondes of als team.

Gedurende de middag zullen er diverse andere activiteiten plaatsvinden voor de jeugdleden. Deze sportieve dag wordt muzikaal afgesloten met een BBQ voor iedereen (tegen een kleine bijdrage van ca. €5).

Aanmelden voor 30 juni a.s. via e-mail: leeuwenhart@konhcvv.nl,

Met vermelding naam, leeftijd, team. Bij teamdeelname: vermeld dit, met aantal en namen deelnemers.

Dus kom allemaal, het wordt niet alleen een leuke middag maar het is ook voor een goed doel!!

NB ouders: wilt u zich aanmelden als vrijwilliger die dag, dan graag een mailtje naar leeuwenhart@konhcvv.nl e/o suzan.maxwell@hotmail.com.

 

Commissie LeeuwenHardloop

Frank Bijloos, Suzan Maxwell, Jan Nuijten en Annemarie Zwolsman

Downloads:

Stichting Leeuwenhart Overzicht