het bedrag in Randen

Afsluiting Boek en Bal (update)

Met de overhandiging van het opgehaalde bedrag aan Gary Kirsten is gisteren jaargang 2016 afgesloten

Nu met link naar hun eigen website

Opbrengst Boek en Bal 2016 bekend

Rond de afsluiting van Boek en Bal 2016 op zondag 24 april kon commissievoorzitter Jan Nuijten al melden dat de grens van € 2.000 inmiddels ruim was overschreden.
Opening van het weeshuis met het doorknippen van het bekende lint

Weeshuis in Zimbabwe opent deuren in nieuw gebouw

Dankzij de fotomarathon tijdens het laatste Klavertje4 toernooi en met behulp van Stichting Leeuwenhart kon ook de keuken van een prima vloer en van het nodige meubilair worden voorzien

Dankwoord Stichting Leeuwenhart

De Stichting Leeuwenhart wil graag alle vrijwilligers bedanken die het Boek en Bal zo'n groot succes hebben gemaakt.

Bernardusdag wederom een groot succes

Op vrijdag 3 oktober 2014 vond de tweede editie plaats van de Bernardusdag. Het weer was fantastisch en dan is eigenlijk het halve werk al gedaan. De ruim 100 kinderen genoten zichtbaar van de activiteiten die voor hen werden georganiseerd.
De fotografen (vlnr) Michelle, Maaike, Jasper en Odin

Fotomarathon Klavertje4 succesvol verlopen!!

(Den Haag, 7 september 2014) Naarmate de dag vorderde werd het niet alleen voor de voetbalteams spannend. Ook club hobbyfotograaf Maaike van Vliet was benieuwd naar de totaaltelling, maar dan van alle donaties.

Stichting Leeuwenhart in het weekblad Den Haag Centraal

Al weer sinds 2012 is de Stichting Leeuwenhart actief. In een recente uitgave van het weekblad Den Haag Centraal gaat bestuurslid Fred Staal van de Stichting in op de achtergrond en de drijfveren.

CPC-sponsorloop Stichting Leeuwenhart groot succes

Ernst en Bobbie zien overal in zwart gele shirts kleine helden en heldinnen voorbij rennen....

(UPDATE behalve foto's van Peter Poharnok nu ook foto's van Christiaan van Nispen tot Sevenaer)

Geweldig sportfeest met de Bernardusschool

Vrijdag 12 april waren de 115 scholieren van de Bernardusschool in Benoordenhout, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 20 jaar, aan de beurt om met ons het jubileum te vieren.

De Koninklijke toont Leeuwenhart

De jubileumactiviteit op vrijdag 12 april met de Bernardusschool betekent tegelijkertijd het startschot voor de Stichting Leeuwenhart.