De Koninklijke toont Leeuwenhart

Wat doet de Stichting Leeuwenhart?

De Stichting Leeuwenhart is een initiatief van leden van de Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging. De gedachte is dat wij als leden van een bloeiende vereniging buiten alle dagelijkse sportieve en sociale activiteiten ook zinvolle maatschappelijke initiatieven kunnen ontplooien. Bijvoorbeeld door mensen of groepen die dat goed kunnen gebruiken een steuntje in de rug te bieden. En natuurlijk als het even kan door zelf, met clubgenoten, daaraan in actieve zin bij te dragen. Meer dan ooit vormen we zo een club om trots op te zijn.

 

Doelstelling Stichting

Het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid van de leden van de Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging door middel van het initiëren en ondersteunen van projecten, die van algemeen nut zijn.

 

Beleidsplan (in hoofdlijnen)

Het plan is om jaarlijks een aantal goede doelen projecten te initiëren die voldoen aan de doelstelling van de stichting. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de infrastructuur en de leden van de Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging. Gestreefd wordt naar een beperkt eigen vermogen dat voldoende is om de vaste lasten te dekken.

 

Projecten

Er zijn tal van initiatieven en activiteiten denkbaar. De Stichting Leeuwenhart richt het vizier op de hele samenleving, maar wel altijd vanuit het perspectief van onze sportvereniging, in het hart van de Haagse wijk Benoordenhout.

Denk bijvoorbeeld aan:

-          De assistentie bij sport en spel met buurtgenoten voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

-          De inzameling van kleding en (sport)materialen voor jonge sporters in een ontwikkelingsland.

-          Het ondersteunen van de KNCB bij de ontwikkeling van Cage Cricket.

-          Inzet van jeugdleden van de Kon. HC & VV in het kader van diverse maatschappelijke sport(begeleidings)projecten.

 

Vanaf 2012/2013 is de Stichting Leeuwenhart reeds (direct of indirect) betrokken geweest bij meerdere projecten. Daaronder begrepen de inzameling van schoenen en kleding ten behoeve van jonge cricketers in Zuid-Afrika alsmede de organisatie van de Bernardusdag voor alle kinderen van de Bernardusschool, de CPC Sponsorloop en een fotomarathon tijdens het Klavertje4 toernooi. Zie de website van Leeuwenhart voor de verslagen van deze projecten (klik hier). 

Ideeën

Leden en ouders van jeugdleden van de Kon. HC & VV worden van harte uitgenodigd om zelf voorstellen voor projecten - klein of groot, ver weg of dichtbij - aan te dragen. Meer weten over de criteria? Klik hier.

Iedereen die zijn/haar steentje wil bijdragen, in de organisatie en/of bij de uitvoering van projecten, is van harte welkom!

 

Giften

De Stichting Leeuwenhart is volledig ‘self-supporting’. Dat betekent dat de Stichting voor de eventuele financiering van projecten de leden van harte uitnodigt tot het doen van een gift.

In dit verband is het van belang te melden dat de Stichting over de zogenoemde ANBI-status beschikt, die het donateurs mogelijk maakt hun schenking zakelijk en privé als fiscale aftrekpost op te voeren.

 

Financiële gegevens

Klik hier voor een overzicht van de financiën. Vergeet niet om eerst in te loggen op het besloten deel van de website. 

 

Vragen/suggesties

Zelf een project aandragen? Aanmelden als donateur? Beschikbaar voor een actieve bijdrage?

Andere suggesties of vragen? Mail dan naar leeuwenhart@konhcvv.nl of spreek een van de leden van het Stichtingsbestuur persoonlijk aan op de club.


Bestuurders (onbezoldigd)

Functie

Naam

Voorzitter

Bart Kuipéri

Penningmeester

Jeroen Burger

Secretaris

Ingeborg Bronsted

Lid

Ernst-Jan van Gellicum

Lid

Florianne Eshuis

Lid

Raoul Maphar

Lid

Midas Walhain

Stichting Leeuwenhart,

p/a Koninklijke HC & VV,

Van Hogenhoucklaan 37

2596 TA Den Haag

 

Bankrekeningnummer Rabobank
IBAN: NL98RABO0180505882


RSIN

852534061email: 
leeuwenhart@konhcvv.nl


Stichting Leeuwenhart Overzicht