Boek en Bal kijkt terug op een zeer geslaagd en voor de vereniging nieuw fenomeen

Veilingmeester Eppo van Nispen tot Sevenaer wervelt bij het slotstuk van het boekenbal door het clubhuis en spekt de kas voor het goede doel in een razend tempo naar meer dan € 5.000!

Na maanden van voorbereidingen ging de boekenbeurs op zaterdag 11 april dan eindelijk echt van start met de eerste inzamelingsdag voor tweedehands boeken. Dat het thema leefde werd bij de Boek en Bal commissie en de betrokken vrijwilligers al snel duidelijk want op zondag 19 april werd -op de vierde inzamelingsdag- de grens van 6.000 boeken al gepasseerd. Bij het scheiden van de markt op 22 april stokte de teller op 8.000 boeken.

 

De opbouw

Donderdag 23 en vrijdag 24 april stonden in het teken van het letterlijk en figuurlijk opbouwen van het evenement. Met hulp van de terreincommissie werd een imposante tent op het terras voor het clubhuis neergezet die als boekenwinkel dienst ging doen. Op de halve bovenverdieping werden ook tientallen dozen uitgestald om een zo breed mogelijk assortiment ten toon te kunnen spreiden.

 

Vóór het moment van opbouwen waren er door de Boek en Bal commissie al de nodige koortsachtige overleggen gevoerd met vertegenwoordigers van het hoofdbestuur,  de jeugdcommissie, de buffetcommissie en Stichting Leeuwenhart. Het werd polderen tot op het laatste moment om iedereen tevreden te houden. Uiteindelijk liep alles van een leien Diepputdakje. Al in een zeer vroeg stadium was immers het plan opgevat om de boekenbeurs te houden waarbij veel sport- en andere evenementen op een kruispunt van één weekend zouden samenkomen. Het weekend van 25 en 26 april was zo'n weekend.

·          Op vrijdag was de ZMC BBQ als afsluiting van het seizoen, goed voor een groep van meer dan 200 personen.

·          Op zaterdag was de BBQ voor de HVV CDEF-jeugd, met meer dan het dubbele aantal aanwezigen.

·          Op zondag moest HVV 1 in een spektakelstuk voor lijfsbehoud gaan strijden tegen Den Hoorn 1 en dat zorgt altijd voor een volle Diepput.

Kortom, wat wenst een beginnende boekenbeurs zich nog meer?

 

Zaterdag 25 april, de eerste dag

Zaterdagmorgen vóór het openingstijdsip van 10.00 uur hadden de eerste vroege kopers zich al gemeld. Na een hectisch eerste uur liep de aanloop terug tot een gestage stroom van kijkers en kopers. Volgens kenners van de Haagse boekenmarkt was het niveau van de ingeleverde boeken 'heel behoorlijk, maar dat kon je ook wel verwachten hier in het Benoordenhout'. De shifts van vrijwilligers -herkenbaar aan de oranje Boek en Bal shirts- volgden elkaar in gestaag tempo op, net als de voetbalwedstrijden op de velden. En passant was het boekenbal personeel nog getuige van het kampioenschap van HVV B1 in een zinderend treffen tegen BMT. Om 17 uur werd de winkel op de eerste dag gesloten met een heel behoorlijk gevulde kassa. Daarna moest de tent snel leeg worden gemaakt om de rest van de dag dienst te doen als BBQ tent.

 

Zondag 26 april, de tweede dag

Zondagmorgen vroeg werden de boeken met hulp van spelers van HVV 4 en 6 weer teruggeplaatst in de tent. De drukte was minder dan de zaterdag en dat was conform verwachting. al was het maar omdat er die dag minder wedstrijden waren op de Diepput. De kopers, die zich wel lieten zien, konden hun boeken uitzoeken in een ambiance die bij tijd en wijle iets weg had van de rust van een bibliotheek en dat paste wel bij het thema. René Smits had intussen zijn muziekapparatuur uitgestald in het clubhuis. Ondertussen werden op het terrein van SVC'08, thuishaven van HVV 1 voor de rest van het seizoen, alle HVV-toeschouwers geattendeerd op de afsluiting van Boek en Bal later op die middag. In de laatste minuut van deze wedstrijd schoot Clemens Levert HVV naar een veilige tiende plek en kon iedereen in jubelstemming weer huiswaarts naar de Diepput.

 

Het slotakkoord

Tegelijk met de terugkeer van vele HVV-ers hadden inmiddels op de Diepput ook Bart Chabot, Jacob-Jan Esmeijer en Eppo van Nispen tot Sevenaer zich gemeld voor het laatste bedrijf van deze editie van Boek en Bal. Jacob-Jan verkocht voor het goede doel de nodige boeken waarbij Bart Chabot de nodige handtekeningen zette en oude herinneringen werden opgehaald. Veilingmeester Eppo ontving intussen de laatste instructies van commissievoorzitter Jan Nuijten waarna Eppo iets na 17 uur het spreekgestoelte beklom. Alvorens met de veiling te starten was het Alfred van Meurs, kinderarts van het Juliana Kinderziekenhuis, die bij de aanwezigen het belang van een kindvriendelijke inrichting van het ziekenhuis benadrukte.

Vervolgens was het Eppo die alle aanwezigen in het clubhuis in een wervelende achtbaan meenam. Dan weer daverde hij in sneltreinvaart langs de veilingartikelen om vervolgens in een tergend traag tempo de laatste euro's uit een bieding te persen. De gulle kopers werd op het hart gedrukt om vooral tijdig te betalen omdat Eppo zich anders genoodzaakt zag zijn Joegoslavische vrienden geheel belangeloos op te trommelen. Er werd grif geboden op van alles en nog wat zoals een kinderpartijtje voor de brandweer ('uw kinderen mogen meeblussen bij een echte brand', aldus Eppo), kaarten voor ADO-PSV met bezoek aan het spelershome, een diner in de bestuurskamer('ik weet niet of de drank is inbegrepen maar ik kan altijd ja zeggen want ik loop hierna toch de tent weer uit'), rondje vliegen in Nederland en twee kaarten voor Ajax, die door Fred Beekman zelf werden gekocht ('je kunt het liefdadigheid noemen of een beginnende vorm van dementie'). Zelfs een oude cricketklok met een volgens Eppo nog originele Duracell batterij ging snel van de hand. Na de veiling was het geluid aan René Smits, die met sfeermuziek de aanwezigen weer enigszins tot rust kon laten komen.

 

De totale opbrengst

Jan Nuijten kon bij de veiling al melden dat de grens van € 3.000,- aan opbrengsten was gepasseerd. Inmiddels is duidelijk dat de teller voor Boek en Bal is gekomen in de buurt van de € 5.300,-.

Een verbluffend resultaat voor een eerste keer Boek en Bal!

Dankwoord

Langs deze weg wil de Boek en Bal Commissie dan ook iedereen bedanken, die zich belangeloos heeft ingezet voor dit geweldige evenement. Het noemen van namen is altijd gevaarlijk maar te denken valt aan:

·          medewerkers van het buffet, vooral Tony en Ruud (voor hun geduld en de overlast in de goedang)

·          medewerkers van de terreincommissie (voor het opbouwen van de tent en andere hand & span diensten)

·          alle bezorgertjes van de flyers en Rob Groos voor het ophangen van de posters,

·          alle personen, die in shifts hebben meegedraaid op de boekenbeurs (en bij het inzamelen) en die hebben geholpen met het sjouwen van dozen vol boeken

·          Bart Chabot en Jacob-Jan Esmeijer voor hun medewerking aan de signeersessie

·          Eppo van Nispen tot Sevenaer als veilingmeester

·          René Smits voor het geluid

·          Wieke Eefting voor de sfeerbeelden op de zondag

·          Timo van Vliet voor alle media design

·          alle sponsoren zonder wiens inbreng er geen of veel minder geld kon worden opgehaald

·          dat laatste geldt ook voor alle geïnteresseerde kopers van boeken en veilingartikelen

 

 

 

 

Boek en Bal commissie

 

Barbera Boissevain

Heleen Rijkens

Irmgard Naudin ten Cate

Jan Nuijten (voorzitter)

Loek van Vliet

 

Reageren? webredactie@konhcvv.nl

 

 

Stichting Leeuwenhart Overzicht