De Koninklijke toont Leeuwenhart

De jubileumactiviteit op vrijdag 12 april met de Bernardusschool betekent tegelijkertijd het startschot voor de Stichting Leeuwenhart.

Deze stichting is een initiatief van enkele leden van onze vereniging met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de leden van de Kon. H.C. en V.V. te stimuleren. De Stichting Leeuwenhart wil dat bereiken door leden van onze club en ouders van onze jeugdleden voorstellen voor projecten, klein of groot, eenmalig of structureel, te laten aandragen. Of natuurlijk door een financiële bijdrage te leveren om de realisatie van projecten mede mogelijk te maken. Enkele projecten, zoals met de Bernardusschool, zullen door de stichting zelf worden georganiseerd.

In de komende maanden zullen de plannen verder worden uitgewerkt. Informatie m.b.t. de stichting krijgt een vaste plaats op de website van de Kon. HC en VV. Maar misschien wilt u nu al weten hoe u kunt meedoen. U kunt met uw vragen en ideeën terecht bij leeuwenhart@konhcvv.nl of bij een van de leden van het stichtingsbestuur. Fred Staal, Mariëtte Brugman-Tazelaar, Erik Smits, Olivier Zwolsman, Peter Poharnok en Gijs ter Kuile staan u graag te woord.

Stichting Leeuwenhart Overzicht