Inhoud van "Zuid Afrika Sport" container bereikt eindbestemming!

Het heeft behoorlijk lang geduurd maar het is uiteindelijk toch gelukt ! Alle kleding en sportspullen van "onze" container hebben hun eindbestemming in Kaapstad, Zuid Afrika bereikt.

Het in 2012 gestarte project, geïnitieerd door onze H.C.C. U-18 cricketjeugd,  heeft behoorlijk wat tegenslagen te verwerken gehad. Mede dankzij de niet aflatende inspanning van velen maar met name Colleen Hodge van Leap Science and Maths School  in Kaapstad is alles toch nog op zijn pootjes terecht gekomen. Zonder haar betrokkenheid en doorzettingsvermogen zou het project niet succesvol zijn geworden. Wij zijn haar grote dank verschuldigd.  

Wat  uiteindelijk telt is het resultaat. Alle spullen zijn bij mensen terecht gekomen die niet het luxe bestaan leiden dat wij in Nederland gewend zijn. De factor tijd speelt voor hun geen enkele rol en daarom kunnen we  als club trots zijn op het eindresultaat.

 

Het is ondoenlijk om alle betrokkenen met naam te noemen maar een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze initiële "Zuid Afrika Sport" sponsoren t.w.: Fred Beekman, de familie Rijkens, Willem Velthoven en de Businessclub "De Groote Haagsche".

 

Een bijzonder woord van dank gaat naar Richard van den Brink, vader van ons jeugdlid Vito en directeur/eigenaar van Global Factories.  Naast zijn actieve betrokkenheid heeft zijn financiële impuls er voor gezorgd dat ook het transport en de inklaring van de goederen naar ieders tevredenheid konden worden afgerond.   

In de bijlagen treft u foto's en brieven aan van kinderen en volwassenen die wij met uw bijdrage(n) een steuntje in de rug hebben kunnen geven.  Zij zijn sportief actief op scholen, clubs en townships. Kijk de foto's terug en wellicht ziet u uw oude shirtje, cricketbat of  voetbalschoenen nog terug bij een nieuwe en vooral blije eigenaar.

 

Namens het "Team de Mission Zuid Afrika Sport"

 

Fred A. Staal       
 

Downloads:

Stichting Leeuwenhart Overzicht