Huisregels op de Diepput: op de velden, in clubhuis en op terras

Werk samen aan onze schitterende en verzorgde vereniging

Graag weer volledige aandacht op de gezelligheid en de (lustrum)activiteiten op de Diepput, die we onder de volgende voorwaarden kunnen blijven organiseren:
-          Alcoholische dranken alleen in clubhuis en op het terras drinken
-          Pitchers met bier en glazen niet op/langs de velden, ook niet in plastic glazen en ook géén bierblikjes!
-          Afval in de vuilnisbakken die overal op de Diepput staan, behalve plastic flesjes en blikjes
-          Plastic flesjes en blikjes graag ALTIJD in de grote gele containers
-          Géén ander afval in de gele containers
-          We zijn een ROOKVRIJE vereniging: De Gemeente Den Haag hanteert een volledig rookverbod op sportclubs en stimuleert de ‘Rookvrije Generatie’. Werk hier allemaal aan mee! 
-          Geen fietsen, stepjes, elektrische steps etc. op het terrein; uitsluitend in fietsenstalling
-          Geen vuurwerk of vuurpotten bij/op de kunstgrasvelden!!
-          Geen drugs, van welke aard dan ook, op de Diepput! Bij overtreding volgt direct onvoorwaardelijke schorsing zonder tussenkomst tuchtcommissie! 

Vrijspelen op de velden voor onze leden:
-          tot uiterlijk 21 uur, óók in het weekend !!  (na 21 uur nog wel officiële trainingen doordeweeks maar geen balletje trappen)
-          géén eten en drinken mee naar de velden
-          géén muziek op en langs de velden
-          een jeugdlid kan een introducé meenemen; niet-leden verder niet welkom omdat zij de regels niet kennen
-          Let op: NIET VOETBALLEN als cricketwedstrijd op veld 2/3 staat i.v.m. gevaarlijke situaties. Let óók op met voetbal op veld 2 en 3 aan de kant van veld 1, wanneer cricketwedstrijd op veld 1 gespeeld wordt. 

Florentine Molkenboer
Verenigingsmanager Koninklijke H.C.&V.V.

Archief verenigingsjaar 2022-2023 Overzicht