Informatie m.b.t. lidmaatschap HCC en contributie 2024


De voorbereidingen op het nieuwe cricketseizoen zijn begonnen. Degenen die hun
(spelend of niet-spelend) cricketlidmaatschap willen wijzigen of onverhoopt zelfs willen opzeggen wijzen wij erop dat zij dit uiterlijk 31 december 2023 dienen aan te geven.

Lidmaatschap wijzigen of opzeggen?
Het cricketseizoen is alweer enkele maanden geleden geëindigd en de voorbereidingen en teamindelingen voor het nieuwe seizoen worden binnenkort gestart. Wij hopen uiteraard dat u ook volgend seizoen lid bent van onze vereniging. Degenen die hun lidmaatschap willen wijzigen of onverhoopt zelfs willen opzeggen wijzen wij erop dat zij dit uiterlijk 31 december dienen aan te geven. Dit kan per e-mail (ledenadministratie@konhcvv.nl) of per post (ledenadministratie Kon. HC&VV, Van Hogenhoucklaan 37, 2596 TA Den Haag). Daar kunt u ook terecht met eventuele vragen. Met vragen kunt u zich uiteraard ook wenden tot een der bestuursleden van HCC of de jeugdcommissie van HCC.

Als u na 31 december opzegt bent u de contributie voor het seizoen 2024 verschuldigd. Al snel na 1 januari wordt begonnen met de teamindeling voor de cricketcompetitie en zullen voor de jeugdteams de wintertrainingen starten, daarom willen wij als afdeling graag weten welke spelers voor de teams beschikbaar zijn. Wilt u een familielid of een ander in uw omgeving aanmelden dan kan dat door het digitale inschrijfformulier in te vullen. Klik daartoe hier.

Korting bij betaling met automatische incasso
Inmiddels maken bijna alle leden gebruik van automatische incasso. Voor de vereniging levert dit een flinke reductie op van de administratieve werkzaamheden en kosten. In de gepubliceerde contributietarieven is een korting van 25 Euro verwerkt voor betaling via automatische incasso. Deze korting geldt niet indien geen incassomachtiging is afgegeven.

Meld u aan voor automatische incasso
Voor degenen die nog niet een machtiging hebben afgegeven: Automatische incasso betekent dat u geen omkijken meer hebt naar uw betaling. Ook wordt de betaling automatisch gespreid in drie termijnen (rond de 25ste in juli, augustus en september) en voorkomt u boetes voor te late betaling. Meld u daarom nu aan voor automatische incasso. Download daartoe het machtigingsformulier door op deze link te klikken. U kunt het daarna inscannen en mailen naar ledenadministratie@konhcvv.nl of per post sturen t.a.v. de ledenadministratie, Van Hogenhoucklaan 37, 2596 TA Den Haag.

Contributie 2024
Voor de actuele contributietarieven klik hier.

Namens het hoofdbestuur van de Koninklijke H.C. & V.V.,

Hans Peter van Arkel, penningmeester

Wedstrijdarchief 2023 (kijk bij Wedstrijdarchief voor meer verslagen) Overzicht