Openstelling compensatieregelingen contributie

De eerder aangekondigde compensatieregelingen staan open voor gebruik. Lees hier verder hoe u gebruik kunt maken van een van de voorgestelde regelingen. Wilt u geen beroep doen op de compensatieregelingen, dan hoeft u geen actie te ondernemen.

Voorstel contributie compensatie

De coronacrisis heeft ons allemaal geraakt. Seniorleden hebben vrijwel dit gehele seizoen niet kunnen sporten. Voor sommige leden is het ook een financieel zware tijd. Graag deelt het bestuur met u de verschillende compensatieregelingen die op 19 april tijdens de ALV aan de leden zullen worden voorgesteld.

Nog geen squash

Gedeeltelijke lockdown blijft van kracht

Nog geen squash

Gedeeltelijke lockdown blijft van kracht

Corona en contributie

Als gevolg van de coronamaatregelen van de overheid en dientengevolge op dit moment beperktere sportmogelijkheden bereikt ons de vraag hoe de vereniging omgaat met de contributie van seniorenvoetballers en –squashers. Graag nemen wij u mee in de overwegingen van het bestuur.

Kleedkamers squash

Bericht voor de squashers: kleedkamers kunnen worden gebruikt, de douches niet

F.A.Q. coronavirus

Veelgestelde vragen n.a.v. de coronamaatregelen
** Laatste update: 27-04-2020 **

Coronavirus

Mededeling bestuur inzake het Coronavirus en voortgang wedstrijden en trainingen.