Wim Moningka (r) heeft de voorzittershamer HVV overgenomen van Tonie Boven (l)

Wijzigingen in het HVV-bestuur

Vrijdag 27 november heeft er een ALV van de afdeling voetbal plaats gevonden waarbij een aantal mutaties in het bestuur was.

Uitnodiging algemene ledenvergadering HVV

Het bestuur van HVV nodigt de leden van HVV uit voor de ALV HVV op vrijdag 27 november 2015 om 18:00 uur. *** Notulen van laatste ALV HVV nu beschikbaar ***

Uitnodiging algemene ledenvergadering HVV

UPDATE2 Notulen nu beschikbaar, A.H. Levert commissaris breedtesport

Het bestuur van HVV nodigt de leden van HVV uit voor de ALV HVV op maandag 26 mei om 19:30 uur. De notulen zijn binnenkort beschikbaar op het besloten deel van de website.

ALV HVV & Club van 5 borrel

Op zaterdag 7 september 2013 wordt het voetbalseizoen 2013/2014 officieel geopend met de Club van 5 borrel en de algemene ledenvergadering van HVV. Het bestuur van HVV nodigt de leden van HVV eerst van harte uit om vanaf 17.00 uur de vergadering en de presentatie van het beleidsplan van HVV bij te wonen.