Financiële commissie

 

Functie

Naam

Penningmeester Hoofdbestuur, voorzitter

Hans Peter van Arkel

Lid HCC

Cees van Aerssen

Lid HVV

Witsard Schaper

Lid Fin. Administratie

Erik Smits

 

Commissies Koninklijke HC & VV Overzicht