Bestuur HCC

Log in op het besloten deel van de website of de clubapp voor de telefoonnummers
 

Functie

Naam

Email

Voorzitter 

Jan Nuijten

jan.nuijten@konhcvv.nl 

Vice-voorzitter

Johan Domela Nieuwenhuis

jphdomela@gmail.com 

Penningmeester

Cornelis van Aerssen

cornelis.vanaerssen@konhcvv.nl

Secretaris

Robin Naudin ten Cate

robin.naudintencate@konhcvv.nl 

Wedstrijdsecretaris

Wim de Lange

wim.delange@konhcvv.nl 

Voorzitter Jeugdcommissie

Corinne Buytendijk

corinne.buytendijk@konhcvv.nl

 

Commissaris recreatiecricket

Karel Kuiperi

karelkuip@icloud.com 

 
Bestuur en commissies Overzicht