CPC-sponsorloop Stichting Leeuwenhart groot succes

Ernst en Bobbie zien overal in zwart gele shirts kleine helden en heldinnen voorbij rennen....

(UPDATE behalve foto's van Peter Poharnok nu ook foto's van Christiaan van Nispen tot Sevenaer)

CPC-sponsorloop St. Leeuwenhart groot succes!

 

Op zondag 9 maart 2014 hebben bijna 50 jeugdleden van de Kon. HC en VV meegedaan aan de 'Ernst en Bobbie loop' (1 km) van het jaarlijkse CPC evenement. Onder een heerlijk zonnetje, in gezelschap van ruim 5000 andere sportieve kinderen (en ouders) en met veel enthousiasme volbrachten onze kleine Leeuwen de loop en verdienden daarmee een prachtige medaille.

 

De overwegend in geel/zwart gestoken deelnemertjes hadden in de weken daarvoor sponsors gezocht én gevonden en zodoende geld ingezameld voor een kindervoetbalschool in Ghana (FC Football Beyond Frontiers).

Een van de projecten van de Stichting Leeuwenhart, op initiatief van Hans Willinge.

 

Ook langs deze weg een heel hartelijke felicitatie aan alle deelnemende jeugdleden, broertjes en zusjes en hun coaches en veel dank voor de gerealiseerde sponsorgelden!!

 

Gezien het succes van deze eerste deelname (pilot) is de Stichting voornemens er een jaarlijks terugkerend evenement voor jeugdleden van de Kon. HC en VV van te maken en dit verder uit te bouwen.

 

Tot slot een welgemeend woord van dank richting Denis Naudin ten Cate voor de algehele organisatie, Loek van Vliet voor alle communicatie, Auke Smits voor de vervaardiging van naambord en polsbandjes, de heren van de ZMC Commissie alsmede Mariette & Eva-Luna Brugman en Peter & Livia Poharnok voor de regie en begeleiding op 9 maart.

 

 

Heel graag tot ziens op de CPC 2015!


Stichting Leeuwenhart Overzicht