Contributie / Automatische incasso

(update 1 aug 2022)

 

Hoe ontvang ik mijn factuur?

 

Alle facturen worden uitsluitend verzonden per e-mail. Geef wijzigingen in uw e-mailadres daarom tijdig door aan de ledenadministratie. U kunt dit digitaal doen (zie hierboven onder ‘Mutaties lidmaatschap’). U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste opgave van uw e-mailadres en kunt zich niet beroepen op naar onjuiste mailadressen verstuurde facturen en herinneringen.

 

Waarom wordt een korting verleend indien via incasso wordt betaald?

De vereniging stuurt op jaarbasis ca. 5.000 facturen. Wij kunnen fors besparen op de kosten van leden- en financiële administratie als onze leden een machtiging voor automatische incasso afgeven. Daarmee wordt niet alleen het debiteurenrisico beperkt, maar wordt ook voorkomen dat bedragen handmatig ingeboekt en gekoppeld moeten worden, een zeer tijdrovende (dagelijkse) klus. Door overstap naar automatische incasso kan de financiële administratie weer volledig door vrijwilligers worden overgenomen.

Voor nieuwe leden is automatische incasso verplicht. Zij krijgen, net als bestaande leden die zijn overgestapt op automatische incasso, een korting van 26 euro op de basiscontributie. Om de kosten van de te verrichten handmatige handelingen te dekken wordt deze korting niet verleend aan leden die geen machtiging hebben afgegeven.

Bent u nog niet overgestapt op automatische incasso? Steun de club en doe dit alsnog! Bij afgifte van een machtiging voor automatische incasso krijgt u reeds in rekening gebrachte administratiekosten terug gestort.

 

Wanneer wordt mijn contributie afgeschreven?

De contributie wordt in drie maandelijkse termijnen rond de 25e van de maand geïncasseerd. Facturen met een totaalbedrag onder de 90 euro worden in één keer geïncasseerd. Er zitten altijd minimaal 4 dagen tussen de verzending van de factuur en de afschrijving van de eerste incassotermijn. In uw bankomgeving kunt u de incasso-opdracht vijf werkdagen van tevoren klaar zien staan.

 

Overige bijdragen, zoals KNVB-boetes en selectiebijdragen met een bedrag kleiner dan 90 euro worden in één keer van de rekening afgeschreven.

 

Heeft u na ontvangst van uw factuur een machtiging afgegeven? Dan schuift alleen voor deze factuur het gehele incassotraject op naar achteren en is de datum van afgifte van de machtiging bepalend voor de automatische incasso.

 

Hoe kan ik een machtiging voor automatische incasso afgeven?

U kunt het machtigingsformulier hier downloaden. U machtigt de vereniging om voortaan via automatische incasso de contributie in drie termijnen van uw (post)bankrekening (IBAN) af te schrijven.

 

 De voordelen hiervan zijn:

  • € 26 korting op uw basiscontributie;
  • gespreide betaling (rond de 25e in juli/augustus/september en februari/maart/april), budgettair prettig zonder administratiekosten;
  • gemak, want geen omkijken naar de betaling;
  • geen risico van te late betaling en daarmee worden boetes vermeden.

 

Overigens is incasso in één termijn ook mogelijk. Geeft u dit aan op uw machtigingsformulier als uw voorkeur hier naar uit gaat.

 

Voor de vereniging betekent uw machtiging een flinke reductie in de administratieve werkzaamheden.

 

U kunt het machtigingsformulier ingevuld en ondertekend retourneren naar Koninklijke HC & VV, Van Hogenhoucklaan 37, 2596 TA Den Haag of inscannen en per e-mail verzenden naar ledenadministratie@konhcvv.nl.

Er is een bedrag van mijn rekening afgeschreven en ik weet niet waar het voor is of ben het oneens met de afschrijving. Wat kan ik doen?

 

Wij verzenden altijd eerst een factuur voordat, minimaal 4 dagen later, een incasso wordt uitgestuurd. In Mijn KonHCVV kunt u uw factuur ook nog eens raadplegen. Bent u het niet eens met de factuur, neemt u dan tijdig contact met ons op.

Uiteraard heeft u, tot 56 dagen na afschrijving, de mogelijkheid de incasso terug te boeken (storneren). Hiervoor worden de vereniging echter kosten in rekening gebracht. Weet u niet meer waar de incasso betrekking op heeft, neemt u dan alstublieft eerst contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@konhcvv.nl. Dan kijken wij het voor u na en is storneren mogelijk niet nodig. In veel gevallen zal het gaan om de 2e of 3e termijn van een eerder verzonden factuur.

 

Hoe weet ik of mijn machtiging is verwerkt? Wordt de machtiging gebruikt voor mijn openstaande nota's?

Zodra u een machtiging heeft aangegeven, ontvangt u direct twee nieuwe facturen: één creditnota en één nieuwe nota waarop het rekeningnummer staat vermeld waarvan zal worden afgeschreven. Staat deze melding niet op uw factuur en worden administratiekosten in rekening gebracht, dan is geen machtiging van u verwerkt.

 

De nieuwe factuur zal via automatische incasso worden verwerkt. U hoeft dus openstaande facturen niet meer alsnog via een bankoverschrijving te betalen.

 

Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen of mijn machtiging intrekken?

Bij het wijzigen van een rekeningnummer hebben wij een nieuw ondertekend machtigingsformulier nodig. U kunt hier het machtigingsformulier downloaden. U hoeft uw oude machtiging niet in te trekken. Het oude rekeningnummer wordt automatisch vervangen door het nieuwe rekeningnummer.

 

Het is niet noodzakelijk uw machtiging in te trekken als u de club verlaat. Zodra uw lidmaatschap is beëindigd, zullen geen nieuwe incasso's worden uitgestuurd. Wilt u toch uw machtiging definitief intrekken, dan kunt u gebruik maken van het formulier Intrekken machtiging Let op: op vervolgfacturen zal de eerder vermelde korting voor betalen via automatische incasso komen te vervallen. 

 

U kunt het machtigingsformulier ingevuld en ondertekend retourneren naar Koninklijke HC & VV, Van Hogenhoucklaan 37, 2596 TA Den Haag of inscannen en per e-mail verzenden naar ledenadministratie@konhcvv.nl.

 

Wat is het rekeningnummer van de vereniging?

Het liefst hebben wij dat u gebruik maakt van automatische incasso. Heeft u geen machtiging afgegeven, dan kunt u facturen verzonden door de ledenadministratie overmaken op rekeningnummer NL79 RABO 0150 3046 92 ten name van de Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging. Begin uw omschrijving met het factuurnummer én relatienummer om te voorkomen dat uw betaling wordt terug geboekt.

 

Voor alle overige betalingen aan de verenigingen, zoals sponsorbijdragen, gebruiken wij het rekeningnummer NL45 RABO 0130 8342 03 ten name van de Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging.

 

Let op dat het oude gironummer voor de contributie (P 190696) niet meer op naam van de vereniging staat!

 

Ik heb een Ooievaarspas. Kan ik een deel van de contributie via de Ooievaarspas betalen en houdt automatische incasso hier rekening mee? 

Via de Ooievaarspas kunt u 50% van uw contributie cricket, voetbal of squash terug ontvangen tot een maximum van 165 euro. Het is vanaf 1 juli 2018 bij onze vereniging niet langer mogelijk gebruik te maken van de KDM (Kinderen Doen Mee) korting waarbij junioren voor één activiteit per jaar 100% korting via de Ooievaarspas kunnen ontvangen.

 

Indien u in het bezit bent van een Ooievaarspas, geeft u dit dan voor facturatie door aan de ledenadministratie (ledenadministratie@konhcvv.nl). Op de factuur wordt de korting dan direct in mindering gebracht zodat het juiste bedrag kan worden geïncasseerd. De ledenadministratie zal vervolgens contact met u opnemen om een afspraak te maken voor het scannen van de Ooievaarspas.

 

Wat gebeurt er als ik te laat betaal?

 

De betalingstermijn van de Koninklijke HC en VV is 30 dagen. Bij te late betaling volgt een herinnering. Hiermee wordt getracht te voorkomen dat bij te late betaling ook administratiekosten moeten worden betaald. Is een week later nog niet betaald, dan volgt een tweede herinnering. Na het verstrijken van nog een week zonder betaling volgt een derde herinnering inclusief 47 euro administratiekosten. Deze administratieve boete is onherroepelijk. Indien na twee maanden nog steeds niet is betaald, wordt een speelverbod van kracht. De vordering zal uit handen worden gegeven aan een incassobureau.

 

Ik krijg een factuur voor een KNVB boete. Waar heeft deze betrekking op?

 

De KNVB berekent boetes voor gele en rode kaarten aan ons door. Deze bedragen worden door het voetbalbestuur doorbelast aan de betrokken speler. Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van het HVV bestuur. Klik hier voor de contactgegevens.

 

Kan ik mijn factuur gespreid betalen?

Ja, dat is mogelijk maar alleen indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven. Neem daarvoor contact op met ledenadministratie@konhcvv.nl.

 

 

Wordt elke factuur, die wordt geïnd met behulp van een incasso, verspreid over meerdere betaaltermijnen?

Standaard gelden drie gelijke termijnen. Maar het minimum bedrag van de gehele factuur moet wel € 90 zijn. Bij een lager bedrag wordt de gehele factuur in één keer geïncasseerd. Wilt u hogere bedragen ook in één keer laten incasseren, dan is dit uiteraard ook mogelijk. Geeft u dit dan per mail door aan ledenadministratie@konhcvv.nl.

 

Moet ik de factuur nog zelf betalen indien ik de bijbehorende machtiging heb afgegeven?

 

Nee, dat is niet nodig. Deze factuur wordt aan de hand van de machtiging geïncasseerd.

Ik wil graag mijn factuur betalen maar kan het nergens meer vinden. Wat moet ik doen?

Dat is geen probleem. Stuur een mail naar ledenadministratie@konhcvv.nl en vraag om een nieuwe afdruk. Deze wordt u dan zo spoedig mogelijk gemaild.

 

Wanneer wordt de selectiebijdrage voor jeugdvoetballers in rekening gebracht?

Als op 1 juli de contributiefacturen voor het nieuwe voetbalseizoen worden verstuurd, is de indeling van de selecties niet altijd bekend. De selectiebijdrage wordt in dat geval via een aparte factuur aan het begin van het voetbalseizoen in rekening gebracht.

 

Ik ben langdurig geblesseerd, heb maar een beperkt aantal wedstrijden gespeeld of wil mijn lidmaatschap gedurende het seizoen beëindigen. Heb ik recht op gedeeltelijke restitutie?

Onze vereniging kent een jaarcontributie. Mede omdat kosten worden gemaakt (denk bijvoorbeeld aan de bondsbijdrage) en om een wildgroei aan afwijkende regelingen te voorkomen, wordt geen tegemoetkoming gegeven in het geval van blessures, verhuizing of voortijdige beëindiging van het lidmaatschap. Bij een teamsport speelt daarnaast mee dat een tussentijdse opzegging ongewenste gevolgen kan hebben voor de teamindeling of samenstelling in een bepaalde leeftijdscategorie. Het bestuur van de vereniging is, ook in individuele gevallen, statutair niet bevoegd van de door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde contributietarieven af te wijken.

 

Ik word pas later in het seizoen lid, heb ik dan recht op een korting?

Voetballers die zich na 1 januari aanmelden betalen 60% van de contributie (exclusief de korting voor betaling via automatische incasso).

 

 

 

Downloads:

Veel gestelde vragen Overzicht